Zantes.pl

Bezpieczne płatności
Dowiedz się więcej »

Jesteś w: Matura » Język polski

Język polski. Zestaw maturalny

Język polski. Zestaw maturalny
Wydawca: Marekas
Język: polski
Rozmiar: 276 MB
Długość: 10 h 19 min
Typ: pełna wersja
Ocena:
Komentarzy: 1
Cena: 40,00
(zawiera VAT)
Format: MP3
Dostawa: pobranie pliku
Czas realizacji: od 3 minut do 3 dni
(w zależności od formy płatności). Szczegóły »

Tylko w Zantes.pl
Język polski. Zestaw maturalny - audiobook
możesz otrzymać już 3 minuty po opłaceniu zamówienia!

ZESTAW zawiera opracowany materiał z zakresu języka polskiego od starożytności do współczesności.

Dodatkowo znajdziesz dwie wzorcowe prezentacje, które na pewno okażą się pomocne w przygotowywaniu Twojej własnej prezentacji. Pierwsza z nich dotyczy Boga i Szatana w literaturze, druga zaś problemu maski i formy w literaturze. Obie prezentacje zawierają szczegółowy ramowy plan wypowiedzi, bibliografię i prezentację właściwą.

Prezentowany materiał można bez żadnych obaw polecić zarówno uczniom, przygotowującym się do matury z języka polskiego, jak i tym wszystkim, którzy chcieliby uporządkować posiadaną już wiedzę polonistyczną.

#1. Starożytność i Średniowiecze

 • 1. Starożytność. Biblia
 • 2. Antyk. Filozofia antyczna
 • 3. Szkoły filozoficzne: Stoicy, Epikurejczycy, Hedoniści, Sofiści, Cynicy
 • 4. Sztuka grecka i sztuka rzymska
 • 5. Mity
 • 6. Eposy homeryckie: Iliada i Odyseja
 • 7. Liryka grecka i jej przedstawiciele: Tyrteusz, Safona, Anakreont, Symonides
 • Poeci rzymscy: Horacy, Wergiliusz, Owidiusz
 • 8. Tragedia grecka. Sofokles
 • 9. Teatr grecki. Dramaturdzy greccy: Tespis, Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystoteles
 • 10. Podsumowanie. Pojęcia i cytaty epoki
 • 11. Bibliografia
 • 12. Średniowiecze. Czas, nazwa i hasła epoki
 • 13. Filozofia średniowieczna: Św. Augustyn, Św. Tomasz z Akwinu, Św. Franciszek z Asyżu
 • 14. Sztuka średniowieczna. Styl romański i styl gotycki
 • 15. Zabytki piśmiennictwa polskiego
 • 16. Literatura parenetyczna
 • 17. Historiografia i Hagiografia średniowieczna
 • 18. Motyw śmierci w Średniowieczu
 • 19. Literatura świecka
 • 20. Podsumowanie i Bibliografia

#2. Renesans i Barok

 • 1. Renesans. Czas i nazwa epoki
 • 2. Średniowiecze a Renesans
 • 3. Prądy umysłowe epoki: Humanizm i Reformacja
 • 4. Najwięksi pisarze Odrodzenia włoskiego: Dante Alighieri, Francesco Petrarka, Giovanni Bocaccio
 • 5. Najwięksi pisarze Odrodzenia francuskiego: Pierre de Ronsard, Francois Rabelais, Michel de Montaigne
 • 6. Myśliciele polityczni europejskiego Renesansu: Niccolo Machiavelli, Erazm z Rotterdamu, Tomasz Morus
 • 7. Renesans w Polsce. Twórcy polskiego Renesansu: Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Szymon Szymonowic
 • 8. Publicystyka renesansowa. Andrzej Frycz Modrzewski, Piotr Skarga
 • 9. Literatura powszechna. William Shakespeare
 • 10. Geniusze Renesansu. Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi
 • 11. Podsumowanie. Pojęcia i cytaty epoki. Bibliografia
 • 12. Barok. Czas i nazwa epoki
 • 13. Światopogląd Baroku
 • 14. Filozofia Baroku: Kartezjusz, Pascal
 • 15. Nurty w polskiej literaturze Baroku i wybitni twórcy: Mikołaj Sęp-Szarzyński, Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Jan Chryzostom Pasek, Wacław Potocki
 • 16. Klasycyzm francuski. Życie i twórczość Moliera
 • 17. Sztuka Baroku
 • 18. Podsumowanie
 • 19. Pojęcia i cytaty epoki
 • 20. Bibliografia

#3. Oświecenie i Dwie przykładowe prezentacje maturalne

 • 1. Oświecenie. Czas i nazwa epoki
 • 2. Kontekst historyczny
 • 3. Prądy umysłowe epoki: Racjonalizm, Empiryzm, Sensualizm, Krytycyzm, Ateizm, Deizm, Libertynizm, Utylitaryzm
 • 4. Nurty artystyczno–literackie: Klasycyzm, Sentymentalizm, Rokoko
 • 5. Twórcy Oświecenia francuskiego: Wolter, Denis Diderot, Jean Jacques Rousseau
 • 6. Oświecenie w Polsce
 • 7. Twórczość klasycystyczna: Józef Wybicki, Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Trembecki
 • 8. Twórczość sentymentalna: Franciszek Karpiński, Franciszek Dionizy Kniaźnin
 • 9. Publicystyka oświeceniowa: Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj
 • 10. Podsumowanie
 • 11. Cytaty epoki
 • 12. Bibliografia
 • 13. Prezentacja maturalna. Bóg i Szatan w literaturze
 • 14. Prezentacja maturalna. Problem Maski i Formy w literaturze

   
#4. Romantyzm

 • 1. Czas i nazwa epoki
 • 2. Światopogląd Romantyzmu
 • 3. Filozofia romantyczna: Georg Hegel, Friedrich Schelling
 • 4. Preromantyzm niemiecki
 • 5. Życie i twórczość Fryderyka Schillera
 • 6. Życie i twórczość Johanna Wolfganga Goethego
 • 7. Życie i twórczość Georga Gordona Byrona
 • 8. Życie i twórczość Adama Mickiewicza
 • 9. Życie i twórczość Juliusza Słowackiego
 • 10. Życie i twórczość Zygmunta Krasińskiego
 • 11. Życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida
 • 12. Życie i twórczość Aleksandra Fredry
 • 13. Podsumowanie
 • 14. Pojęcia epoki
 • 15. Cytaty epoki
 • 16. Bibliografia

#5. Pozytywizm

 • 1. Czas i nazwa epoki
 • 2. Idee i hasła polskiego Pozytywizmu
 • 3. Filozofia pozytywistyczna: (Francja) August Comte, Hipolit Taine, (Anglia) Herbert Spencer, John Stuart Mill, (Niemcy) Marks i Engels
 • 4. Spór Młodych ze Starymi
 • 5. Realizm i Naturalizm
 • 6. Powieści tendencyjne. Dziennikarstwo
 • 7. Życie i twórczość Bolesława Prusa
 • 8. Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza
 • 9. Życie i twórczość Elizy Orzeszkowej
 • 10. Nowelistyka pozytywistyczna
 • 11. Literatura powszechna. Życie i twórczość Fiodora Dostojewskiego
 • 12. Poezja pozytywistyczna. Życie i twórczość Adama Asnyka
 • 13. Poezja pozytywistyczna. Życie i twórczość Marii Konopnickiej
 • 14. Podsumowanie
 • 15. Cytaty epoki
 • 16. Bibliografia

#6. Młoda Polska

 • 1. Czas i nazwa epoki
 • 2. Ośrodki artystyczne Młodej Polski: Kraków, Lwów, Zakopane
 • 3. Nurty artystyczne epoki: Ekspresjonizm, Impresjonizm, Symbolizm, Secesja
 • 4. Apoteoza Artysty i Sztuki
 • 5. Czasopisma artystyczne: Życie, Chimera
 • 6. Filozofia Modernizmu: Arthur Schopenhauer, Fryderyk Nietzsche, Henri Bergson
 • 7. Symboliści francuscy: Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stefan Mallarme’
 • 8. Poezja polska. Życie i twórczość Kazimierza Przerwy Tetmajera
 • 9. Poezja polska. Życie i twórczość Leopolda Staffa
 • 10. Poezja polska. Życie i twórczość Jana Kasprowicza
 • 11. Poezja polska. Życie i twórczość Bolesława Leśmiana
 • 12. Kobiety w epoce Młodej Polski
 • 13. Muzyka i rzeźba
 • 14. Dramaturgia. Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego
 • 15. Dramaturgia. Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej
 • 16. Powieściopisarstwo. Życie i twórczość Władysława Stanisława Reymonta
 • 17. Powieściopisarstwo. Życie i twórczość Stefana Żeromskiego
 • 18. Życie i twórczość Stanisława Przybyszewskiego
 • 19. Literatura powszechna. Życie i twórczość Josepha Conrada
 • 20. Podsumowanie. Pojęcia i cytaty epoki. Bibliografia

#7. Dwudziestolecie międzywojenne

 • 1. Czas i charakterystyka epoki
 • 2. Grupy poetyckie epoki: Skamander, Futuryści, Awangarda Krakowska, Kwadryga i Żagary
 • 3. Nurty artystyczne: Dadaizm, Kubizm, Surrealizm
 • 4. Nowe tendencje w prozie europejskiej. Zygmunt Freud i Carl Gustaw Jung
 • 5. Powieści psychologiczne w Polsce. Życie i twórczość Zofii Nałkowskiej
 • 6. Powieść pt. Przedwiośnie – Stefan Żeromski
 • 7. Proza awangardowa. Życie i twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza
 • 8. Proza awangardowa. Życie i twórczość Witolda Gombrowicza
 • 9. Proza awangardowa. Życie i twórczość Bruno Schulza
 • 10. Życie i twórczość Michała Bułhakowa
 • 11. Życie i twórczość Franza Kafki
 • 12. Podsumowanie
 • 13. Pojęcia epoki
 • 14. Cytaty epoki
 • 15. Bibliografia

#8. Współczesność

 • 1. Czas i periodyzacja Współczesności
 • 2. Twórczość czasu wojny. Poezja Kolumbów Rocznik XX
 • 3. Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • 4. Życie i twórczość Tadeusza Różewicza
 • 5. Życie i twórczość Tadeusza Borowskiego
 • 6. Życie i twórczość Hanny Krall
 • 7. Życie i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 • 8. Twórczość socrealistyczna lat 1949-1956
 • 9. Twórczość Pokolenia Współczesności 1956-1968. Nowe nurty w literaturze polskiej
 • 10. Neoklasycyzm. Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska
 • 11. Turpizm. Życie i twórczość Rafała Wojaczka
 • 12. Lingwizm. Życie i twórczość Mirona Białoszewskiego
 • 13. Twórczość dramatyczna. Sławomir Mrożek, Tadeusz Konwicki
 • 14. Literatura lat 1968-1978. Życie i twórczość Stanisława Barańczaka
 • 15. Twórczość drugoobiegowa lat 1978-1989. Poezja religijna. Ks. Jan Twardowski
 • 16. Twórczość po 1989 roku. Pokolenie bruLionu
 • 17. Filozofia egzystencjalna
 • 18. Życie i twórczość Alberta Camusa
 • 19. Podsumowanie. Pojęcia i cytaty epoki
 • 20. Bibliografia
Kategorie tego audiobooka:

Fragment audiobooka
Język polski. Zestaw maturalny

Możesz odsłuchać fragment audiobooka bezpośrednio na naszej stronie:

Potrzebny jest Flash, aby odtworzyć fragment audiobooka na stronie

... lub pobrać go na swój dysk:

Pobierz

Komentarze klientów do audiobooka:
Język polski. Zestaw maturalny

Basia
Polecam ten audiobook wszystkim którzy przystępują do matury.
Inne audiobooki, które czyta Janusz German:
Biologia. Zestaw maturalny 50,00 zł
Dobry szef, zły szef 45,90 zł
Historia. Zestaw maturalny 54,90 zł
Mackaya MBA sprzedaży w prawdziwym świecie 54,91 zł
Zaufanie działa! 24,90 zł